Black Friday-zakupowa gorączka

Ten dzień lub nawet cały weekend w niektórych sklepach ; ) to naprawdę dobra okazja na polowanie ;). Mój maż kupił marynarkę za 150 PLN przeceniona z 700 PLN z Bytomia. Ja natomiast kupiłam różne przydatne akcesoria do domu z Home & You za połowę ceny : ) Byłoby wspaniale gdyby takie wyprzedaże odbywały się częściej: ) na przykład raz w miesiącu. A jakie są Wasze zdobycze?

1.Szkatułka Brillanto Narrow z Home & You

2.Bizuternik-zoola-cat- Home & You

3.Szlafrok Miau 2-Home & You

4.Marynarka Weldon Bytom

Black Friday-shopping fever

This day and in some shops even the whole weekend ; ) it was really a good occasion for hunting 😉
My husband bought a jacket from Bytom for 150 PLN which before costed 700 PLN.I bought a range of useful accessories from Home & You for half price ; ) It would be wonderful if such Sale Outs would take place for example once a month ; ) What are Your trophies?

1.Casket Brillanto Narrow z Home & You

2. Stand for jewelry-zoola-cat- Home & You

3.Dressing-gown Miau 2-Home & You

4.Jacket Weldon Bytom